lördag 21 februari 2015

Projekt om digital tentamen

Eksamen hovedma?l Bryne vgs by Leif (Bryne), on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Leif (Bryne)

Många svenska lärosäten undersöker möjligheterna med digital tentamen och nu har flera lärosäten (Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Karlstads universitet m fl) tillsammans med SUNET startat ett projekt för att undersöka vilka tekniska krav som behövs och samla in och sprida erfarenheter (Projekt Digital Tentamen). Målet med projektet är att skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas av lärosäten som skall införa digital tentamen.

Förväntat resultat:
  • Inventering och erfarenhetsspridning av tekniska och administrativa lösningar
  • Beskrivning av integrationer, tekniska krav och erfarenheter från lärosäten i Sverige/Norden.
  • Underlag för kravspecifikation med fokus på tekniska krav för produkter och tekniska lösningsförslag.
  • Erfarenhetsspridning i form av webinar och redovisning i slutrapport med rekommendationer.
Under våren kommer projektet att arrangera två webinars, 26 mars, 14.00 (erfarenheter från Stockholms universitet och KTH) och 16 april, 14.00 (erfarenheter från Lunds universitet och Uppsala universitet). Bägge sändningar sker i Adobe Connecthttp://connect.sunet.se/tentamen.

Inga kommentarer: