onsdag 4 februari 2015

Nätbaserad utbildning är nutid, inte framtid

Nätbaserad utbildning är ingen nyhet i Sverige och många lärosäten har arbetat framgångsrikt inom områden under de senaste 15 åren. Men den senaste tidens snabba utveckling med globala öppna kurser (MOOCs mm) och helt nya möjligheter till interaktivitet och kollaboration på nätet ställer stora krav på alla inom högre utbildning.

För att diskutera dessa utmaningar samlades flera experter inom området till en paneldiskussion som ägde rum under TCO:s utbildningskonferens, Kunskap i en värld som förändras (se alla föreläsningar från konferensen).

- Internet har skakat om nyhetsmedier, nöjesindustri, forskning och andra informationsbaserade verksamheter i grunden. Allt fler menar att turen nu har kommit till utbildningssektorn. Nätbaserat lärande och MOOCs (massive open online courses) utvecklas i snabb takt och kan få stora konsekvenser för den högre utbildningen i Sverige och internationellt. Hur jobbar svenska lärosäten med det här och vad har teknikutvecklingen för betydelse för pedagogik och utbildningskvalitet, breddad rekrytering, högskolans internationalisering och i yrkeslivet?

I panelen medvarkade Marita Ljungqvist (lektor vid Centre for Educational Development, projektledare för MOOCs och Coursera vid Lunds universitet), Jan-Olov Höög (professor och fd dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet), Stefan Rodheim (chef för NGL-centrum, Högskolan Dalarna), Lars Svensson (professor i informatik, Högskolan Väst), Karolina Andersdotter (ordförande för humanistiska sektionen vid Uppsala studentkår, Uppsala universitet). Moderatorn var Stefan Hrastinski (docent vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, KTH).

Mer om denna paneldiskussion.

Inga kommentarer: