torsdag 15 oktober 2009

Arbetsgivare mer positiva till distansutbildningar

Allt flerstudenter i USA läser på distans. Cirka 25% av alla studenter läser via nätet och antalet ökade med 13% förra året enligt Reuters.

Enligt en artikel i ThomasNet News, Online Degrees Viewed more Favorably, ser flera företagsledare mer positivt på distansutbildningar än tidigare och att de uppfattar alltmer kvaliteten som lika hög som motsvarande campusutbildning. Men arbetsgivare tenderar att värdera distansutbildningar från etablerade universitet högre än utbildningar från nya renodlade nätuniversitet.

Det finns förstås fortfarande många som är skeptiska till nätbaserade utbildningar men trenden verkar vara att denna grupp minskar med varje år.

Inga kommentarer: