torsdag 22 oktober 2009

Europeisk konferens om utvärdering av e-lärande

Högskoleverket och European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) arrangerade nyligen en workshop i Sigtuna om utvärdering av europeiskt e-lärande. De var överens om att mycket måste göras inom detta område och de viktigaste slutsatserna från mötet var:
  • det behövs gemensamma definitioner av begrepp som "e-lärande" så att alla talar samma språk.
  • e-lärande måste bli en integrerad del av högre utbildning
  • det krävs särskild expertis för att kunna bedöma e-lärande
Läs artikeln hos Högskoleverket, Det behövs en gemensam definition av e-lärande.
Läs artikeln i Högskoleverkets senaste nyhetsbrev, Nyheter & Debatt.

Inga kommentarer: