onsdag 21 oktober 2009

Virtuella skolor växer i USA

I USA finns det flera alternativ till skolan. Mest främmande för oss i Norden är att föräldrar kan tar hand om undervisningen själva genom "home schooling" då eleven inte har någon kontakt med skolsystemet. En annan variant beskrivs i en artikel på Poststar.com, Virtual students go to school without being in school.

En virtuell skola i Missouri ger eleverna möjligheten att studera hemifrån via nätet men som en del av skolsystemet. Eleverna kopplar upp sig regelbundet med lärare och andra studenter via webbkamera men sköter mycket av skolarbetet självständigt. För att undvika isolering träffas dessa elever regelbundet oftast för mer sociala sammankomster. Denna modell verkar passa elever som bor i glesbygden så att de slipper långa resor till och från den vanliga skolan.

Inga kommentarer: