fredag 16 oktober 2009

JISC konferens 2010

En av de viktigaste konferenserna inom nätbaserad utbildning i Storbritannien är JISC-konferensen som äger rum 12-13 april 2010 i London. JISC är en statlig nätverksorganisation som främjar utvecklingen av nätbaserad utbildning i landet och finansierar forskning och utvecklingsprojekt inom området.

"The conference theme Technology: at the heart of education and research confirms JISC’s view that universities and colleges must integrate technology into all aspects of their strategic planning to ensure their survival in the coming years."

Inga kommentarer: