tisdag 20 oktober 2009

Digitala lärresurser - överförbarhet är viktigast

Det är oerhört viktigt att digitala lärresurser (filmer, simuleringar, bildspel mm) är lättillgängliga och sökbara men de ska också vara lätta att anpassa och vidareutveckla. Så står det i en intressant artikel i Skolverkets sida IT för pedagoger, God överförbarhet - viktig egenskap hos digitala lärresurser. Spridningen av öppna lärresurser i Sverige är fortfarande ganska begränsad i synnerhet inom högre utbildning men artikeln pekar på ett flertal viktiga faktorer för att driva på utvecklingen.

Till exempel, val av filformat kan vara avgörande för spridningen och faran är att populära format som PDF eller Flash är svåra att redigera efteråt. Man måste se till att använda ett redigeringsbart format om du vill att andra ska kunna vidareutveckla ditt material.

En rapport har tagits fram av företaget Metamatrix på uppdrag av Skolverket, ”Möjligheter och svårigheter att vidareutveckla och översätta digitala lärresurser”. En av författarna, Krister Widell säger:
― Det krävs helt enkelt ett större intresse bland myndigheter, aktörer och allmänhet för att vi ska kunna komma vidare. Framför allt behövs ett systemövergripande perspektiv på digitala lärresurser som tar fasta på hur de kan bidra till att utveckla undervisningen i skolan. Idag kommer entusiasmen underifrån, från lärare som ser möjligheterna och börjar arbeta på nya sätt. Men frågan är om det räcker.

Se en film om digitala lärresurser i Norge.

Inga kommentarer: