måndag 19 oktober 2009

Högskolan i Jönköping värd för årets EUCEN konferens

Den 38:e upplagan av EUCEN:s konferens (EUROPEAN UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION NETWORK) äger rum vid Högskolan i Jönköping 5-7 november. Årets tema heter "Quality & Innovation in Lifelong Learning" och visar exempel på hur man implementerar livslångt lärande i samhället och i synnerhet med individen i fokus.

Konferensens tre huvudspår är hur man kan utvärdera lärosätenas insatser för livslångt lärande, praktiska erfarenheter av livslångt lärande med Sverige i fokus och slutligen ett workshop spår där olika parter kan träffas och diskutera eventuella projekt och samarbete.

Det finns fortfarande platser kvar på denna intressanta konferens.

Se broschyren om konferensen.
Konferensinformation från Högskolan i Jönköping.

Inga kommentarer: