lördag 10 oktober 2009

Styr lärplattformar pedagogiken?

I en ny artikel som heter Insidious pedagogy: how course management systems impact learning skriver Lisa M. Lane att lärplattformar påverkar pedagogiken mer än man tidigare har anat.

Även om dagens lärplattformar innehåller funktioner som stöder en konstruktivistisk pedagogikså är dessa funktioner oftast väl gömda och bara de mest IT-erfarna lärare hittar dem. Oerfarna lärare, menar Lane, använder oftast bara de funktioner som är förprogrammerade och det betyder att lärarens pedagogik begränsas till det som verkar vara möjligt i plattformen. Lärare som arbetar mycket med olika webbverktyg kan hitta lättare i plattformen och tar fram de funktioner som bäst passar sin undervisning.

Lösningen som Lane föreslår är att lärare som ska börja med nätbaserade kurser ska först bestämma det pedagogiska upplägget på sin kurs och sedan få hjälp med att plocka fram de funktioner i lärplatformen som stöder det.

1 kommentar:

PD sa...

Håller helt med, brukar be lärarna planera vad de VILL göra och utgå från att det går, och sedan får man se vilka begränsningar man eventuellt måste anpassa sig till.

Men samtidigt innebär det lätt att man bara försöker överflytta sitt gamla tänk till en ny teknik, och egentligen inte utvecklar sin pedagogik. Samma gamla fast i ny flashig förpackning.

Med de verktyg vi har idag kan vi göra så mycket mer, men då måste man känna till möjligheterna.