fredag 9 oktober 2009

Framtiden för högre utbildning finns på nätet

DN:s kritiska debattartikel, Korta Distansen, för några veckor sedan har skapat en hel del diskussion. Nu har tre rektorer och VD:n för KK-Stiftelsen skrivit en replik i Computer Sweden och på KK-Stiftelsens webbsida där de betonar att nätbaserat lärande är nödvändig för framtidens högre utbildning.

"Vi är bara i början av utvecklingen där nätets tillgängliga informationsmängder är basen för komplexa tjänster för nätbaserat lärande. Arbetet mellan forskare, lärare och teknikutveckling inom detta område förutsätter nya former av tvärvetenskapligt samarbete och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Detta för att metoder och resurser som insatserna leder fram till ska ligga i linje med kraven i dagens arbetsliv."

Läs hela repliken hos KK-Stiftelsen.
Se även LearningNet.

Inga kommentarer: