fredag 9 oktober 2009

SVERD-konferensen 6-7 oktober

SVERD (Svenska Riksorganisationför Distansutbildning) hade sin höstkonferens 6-7 oktober i Stockholm. Konferensens tema var "innovation, kreativitet och innovation" och bland talarna var Godelieve van den Brande från EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, framtidsforskaren Bengt Wahlström, Bo Dahlström från IT-Universitetet Göteborg samt representanter från Island, Danmark, Norge och Estland.

En bra sammanfattning av konferensen (i flera delar) finns på Lars-Göran Hedströms IKT-bloggen. Jag har dessutom skrivit en artikel i nättidningen LearningNet om Estlands nationella satsning på e-lärande som presenterades vid konferensen. Se även en kort summering hos Stockholms Folkhögskola (MKFC).

Inga kommentarer: