fredag 16 oktober 2009

Hur hanteras innovation inom utbildning?

Stefan Pålssons Omvärldsbloggen tar upp problemet kring förnyelsearbete inom utbildning och hur svårt det är att skapa riktiga förändringar (Vad krävs för att förnya skolan?). Han refererar till en ny brittisk rapport Overcoming the barriers to educational innovation som har identifierat ett antal kritiska faktorer för pedagogisk förändring:
  • själva meningen med förnyelsen måste uppfattas på rätt sätt av alla
  • informellt stöd, kollegialt samarbete
  • formellt stöd (teknikstöd, kompetensutveckling, skolans infrastruktur mm)
  • stöd uppifrån att våga ta risker, prova nytt
  • tydlig ledarskap
  • delad vision, bra förankring
  • förnyelsearbetet ska involvera all personal

Inga kommentarer: