torsdag 22 oktober 2009

Varför en del är skeptiska till e-lärande

Två artiklar denna vecka diskuterar varför en del lärare är skeptiska till IKT-användningen inom utbildning. Trent Batson skriver i Campus Technology (But I don't want to teach my students technology) att en del lärare ser datorer och nätet som störande faktorer som hotar den nära relationen mellan dem och sina studenter i klassrummet. Många lärare får dessutom inte rätt stöd för att kunna arbeta med nya tekniker och det saknas rätt förutsättningar på många skolor när det gäller kompetensutveckling.

- To believe that somehow teaching and learning can occur now in a bubble as if the information technology revolution has not occurred is to live in a delusional world. It is not that we all have to be pioneers or early adopters, but we educators have to be at least curious and willing to better understand how the entire knowledge culture in our world has been altered and about how all assumptions about knowledge have been disrupted.

Times Higher Education (Why offline? It's very personal) skriver på samma tema om en undersökning vid engelska Bournemouth University om lärarnas skepsis mot IKT i undervisning. Även här står det att det finns en rädsla att man riskerar förlora en viktig personlig dimension i undervisningen när man flyttar allt mer aktivitet på nätet.

Inga kommentarer: