fredag 2 oktober 2009

USA utvecklar nationell plan för IT inom utbildning

Den amerikanska Department of Education arbetar fram en nationell plan för hur IT kan användas för att förnya och förbättra utbildning i landet. En preliminär version av planen kommer ut redan nästa vecka och kommer att fokusera på följande områden:
  • Lärande
  • Bedömning
  • Undervisning
  • Produktivitet
Departementet har tillsatt en arbetsgrupp med bred kompetens (ledare, lärare, forskare, administratörer) för att jobba fram planen.
Läs mer om detta på Stefan Pålssons blogg, Omvärldsbloggen.

Inga kommentarer: