måndag 28 september 2009

Digital Nation

Vi lever ju i ett alltmer uppkopplat samhälle och i flera länder satsar man stort på att höja allmänhetens medvetenhet om vad digitalisering innebär. I USA har den statliga TV kanalen PBS tagit fram webbsajten Digital nation för att visa hur nätet påverkar våra liv. Webbplatsen delas upp under ett flertal rubriker; Living faster, Relationships, Waging war, Virtual worlds och förstås Learning. Bakom varje rubrik finns det filmintervjuer med politiker, akademiker och andra experter om hur de ser på utvecklingen.
Läs också gärna Henry Jenkins bloggpost om Digital Nation.

Inga kommentarer: