fredag 11 september 2009

Nationella satsningar inom IT ger bästa resultat

En ny rapport av brittiska JISC (A national approach to technology in education shows benefits) menar att de länder som har kommit långt med e-lärande inom högre utbildning har lyckats tack vare en samordnad nationell satsning i stället för att låta varje lärosäte hitta sin egen väg. Studien har tittat på 10 länder (inte Sverige) och faktorer som digitalisering, e-infrastruktur och lagring av digitala resurser. De jämförde ländernas olika strategier och ser att tydliga nationella satsningar ger bättre förutsättningar för innovation och nytänkande på bred front.
Frågan är var Sverige står utan nationell samordning inom området.

Inga kommentarer: