fredag 11 september 2009

26% av studenter i Sverige läser på distans

Statistik från Högskoleverket visar att cirka 100 000 studenter läste på distans 2008 (26% av alla studenter). Statistiken ingår i ett reportage om distansstudier på Dagens Nyheter där man fokuserar på en familj som har tagit sabbatsår i Thailand och hela familjen läser på distans (Studier i solen ger tid för familjen). En annan artikel tittar lite närmare på statistiken och konstaterar följande:
  • Antalet distansstudenter har ökat från 31 200 (1998) till 101 400 (2008)
  • Cirka 66% är kvinnor
  • Mittuniversitetet har flest distansstudenter (11 000)
  • Cirka 3000 kurser och 50 program på distans
  • Populäraste område är vård och omsorg (30%)

Inga kommentarer: