måndag 14 september 2009

Framtidsvision för universiteten och tidningsbranschen

The Washington Post skriver en tankeväckande och inte orealistisk vision om framtidens högre utbildning och jämför utvecklingen med tidningsbranschen (A Virtual Revolution is Brewing for Colleges). Eftersom båda områden arbetar mest med information som idag kan hämtas i stora volymer gratis på nätet kan man fråga sig om vi kommer att ha så många fysiska universitet framöver. Flera nätuniversitet kommer att dyka upp som har deltidslärare var som helst i världen och erbjuder utbildning som börjar när studenten vill. Utbildningen blir då tillgänglig för många flera och till ett lågt pris eller gratis men frågan är vad som händer med utbildningskvaliteten? Samma tendenser finns ju inom tidningsbranschen - när allt finns gratis på nätet vem betalar professionella journalister att bevaka och undersöka?

Inga kommentarer: