söndag 13 september 2009

Mer pengar behövs för att främja pedagogiken


Ledarsidan i Times Higher Education (Just who are you here for?) skriver om problemet att det saknas pengar för att satsa på pedagogisk utveckling vid landets lärosäten. Det skrivs mycket om hög kvalitet i undervisning men sanningen är att man sällan satsar större summor pengar på det. Forskningen prioriteras på grund av ekonomin och det finns få incitament för lärare att satsa på pedagogiken.

Den brittiska regeringen har nyligen lagt till 10 000 extra utbildningsplatser men inga extra pengar för undervisning. Artikeln undrar om resultatet blir att lärosätena konkurrerar med varandra om vem som kan utbilda till det billigaste priset.

Inga kommentarer: