måndag 7 september 2009

Dags att skolan tar steget in i 2000-talet

Ovanstående rubrik kommer från en artikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt. Tre M-politiker skriver under ett kraftfullt inlägg i debatten kring IT i skolan. Bland annat lyfter de fram följande punkter:
  • Ta fram en nationell strategi för IT i skolan.
  • Se till att digital kompetens blir en naturlig del i all lärarutbildning.
  • Ta initiativ för att göra bra digitala läromedel tillgängliga för lärarna och eleverna.
  • Ändra lagar och regler så att modern teknik kan användas fullt ut för att förnya undervisningen.
  • Starta nätskolor för elever som har vänt skolan ryggen.
- Många kommuner ser IT som en dyr kostnad i stället för som en strategisk investering och väljer att prioritera annat. En del lärare vill inte förändra sin invanda undervisning. Från statens håll har funnits en tro att det löser sig själv och ibland har man skyllt på det kommunala självstyret för att slippa agera. Men utvecklingen går inte av sig själv! Eldsjälar och föregångare är nödvändiga för att åstadkomma en förändring, men det räcker inte. IT medför en betydande omställning av arbetsformerna, vilket i viss mån hotar det bestående. Det är alltså starka bevarandekrafter som utmanas och då behövs initiativ uppifrån. Dessutom behövs staten som en samordnande kraft.

Inga kommentarer: