måndag 21 september 2009

Mikrovideo

Nu kommer en videomotsvarighet till Twitter. I stället för att skicka korta textmeddelanden om vad du håller på med kan du skicka korta filmer, gärna direkt från din mobil. Utvecklingen beskrivs i en artikel i The New York Times, Microbloggers, meet the microvideo. Redan nu finns det 2 tjänster som konkurrerar om dina korta filmsekvenser; robo.to och 12seconds (filmerna ska ju vara högst 12 sekunder).

Inga kommentarer: