söndag 27 september 2009

Open University ännu öppnare

Flera universitet lägger ut sitt kursmaterial gratis på nätet. Brittiska Open University har sedan 2006 en webbplats som heter OpenLearn där de lägger ut kursmoduler inom alla ämnesområden med dokumentation och filmer samt forum för diskussioner kring materialet. Materialet har skapat ett stort globalt intresse för universitetet och har bidragit till en ökad rekrytering. För många användare kan dessa moduler fungera som en introduktion till högre utbildning och många gymnasieskolor använder materialet för studenter som vill prova på högskolemiljön.
Universitetet ser initiativet som en kvalitetshöjande åtgärd eftersom materialet syns för hela världen och måste därför hålla en hög nivå.

Inga kommentarer: