torsdag 10 september 2009

Flera sociala nätverk inom utbildning

Jag tipsade förra veckan om det sociala nätverket Dela! som ger lärare möjlighet att diskutera och nätverka. Det finns förstås flera bra nätverk inom utbildning och detta visar ett växande behov av att byta erfarenheter utanför den egna skolan eller kommunen. Det är enkelt att bli medlem i dessa nätverk och man hittar ofta andra som har samma intresseområden som dig.
Skriv gärna en kommentar om du känner till flera nätverk.

Sverige
IKT i skolan
Bildanätverk (lärmiljöutveckling)
BiblFeed (biblioteksutveckling)

Internationellt
d&b (Del det du har, bruk det du får) Norskt nätverk för lärare
Classroom 2.0 Webb 2.0 inom utbildning
AACE Connect Bättre utbildning med hjälp av teknik
Weekly innovations

Inga kommentarer: