fredag 25 september 2009

Ny artikel om flexibilitet inom universitetspedagogisk utbildning

Två forskare vid Växjö Universitet, Peter Karlsudd och Martin Stigmar, har skrivit en intressant artikel i tidskriften Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence (August 2009). Artikeln heter On-line education, more than one-way education och beskriver en kurs i högskolepedagogik för lärare vid Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet med inriktning flexibelt lärande och IKT-stödd utbildning. Artikeln menar bland annat att det är svårt att kombinera en hög grad av flexibilitet med bra genomströmning eftersom många studenter känner sig otrygga med för mycket valfrihet och vill ha tydliga mål och deadlines.

Inga kommentarer: