lördag 5 september 2009

Unschooling

I USA ökar intresset för home schooling där eleverna får studera hemifrån via nätet oftast kombinerat med regelbundna fysiska möten. En radikal och intressant form av detta heter unschooling. Här sköter föräldrarna all undervisning utan kontakt med skolsystemet och barnen uppmuntras styra sin utbildning efter intresse. En artikel om unschooling finns i tidningen Baltimore Sun, From home schooling to unschooling.

Inga kommentarer: