tisdag 1 september 2009

Twitter för omvärldsbevakning

Många tror att Twitter används bara för att informera dina vänner om vad du gör under dagen men idag kan man använda verktyget för att följa nyheter inom din bransch och bygga på ditt nätverk. En ny artikel i Times Higher Education berättar om hur du kan använda Twitter för nyhetsbevakning och kommunikation med kollegor.
Se även en ny artikel om Twitter med flera bra länkar och filmer på nättidningen LearningNet

Inga kommentarer: