onsdag 2 september 2009

Lärarnas inställning till nätbaserad utbildning

En stor amerikansk undersökning om lärarnas inställningar till nätbaserad utbildning har just kommit ut. Studien heter "The Paradox of Faculty Voices: Views and Experiences With Online Learning" och det finns en bra sammanfattning i nättidningen The Chronicle of Higher Education (Professors embrace online courses despite qualms about quality). Över 10 000 lärarna ingick i undersökningen vid 69 lärosäten.

Studien visar att det finns ett stort engagemang kring nätbaserade kurser men lärarna är oroliga över en del frågor:
  • kvaliteten på nätbaserade kurser bör kunna höjas (både pedagogiska och tekniska faktorer)
  • mer praktiskt stöd behövs
  • inga incitament finns för lärarna som utvecklar nätkurser, inte meriterande
  • flera lärarna behöver engageras för att möta den växande efterfrågan
Studien visar dessutom att det inte finns några signifikanta åldersskillnader inom området. Äldre lärare är lika mycket inblandade i nätbaserade utbildningar som yngre.

The report argues that universities will need to involve a larger share of the faculty to meet the continued demand for online programs. And to do that, it says, "they will need to find ways to address the time-and-effort issue and make it as easy—and as rewarding—as possible for faculty to engage in online learning."

Inga kommentarer: