tisdag 15 september 2009

Inga papperskataloger från Högskolan Dalarna

Inför vårens ansökningsomgång som startar 15 september testar Högskolan Dalarna en ny modell av personlig utbildningskatalog. Katalogen massproduceras inte länge i tryckt form. Istället beställer man sin egen personliga katalog via ett formulär på www.du.se.

Katalogen distribueras sedan i form av en pdf-fil direkt i e-posten eller om man så vill som en trycksak per post.

Bakgrunden är att en majoritet av studenterna hittar sina kurser via nätet och därmed blir den egna webbsidan allt viktigare som informationskanal.

Läs mer på LearningNet.

Inga kommentarer: