fredag 4 september 2009

Norsk konferens om digitala rättigheter

Ett oerhört viktigt område för alla inom utbildning idag är vilka regler som gäller när man använder digitala lärresurser. Det råder mycket oklarhet kring upphovsrätten, Creative Commons, Open Access, öppna lärresurser mm.
Den norska myndigheten Norgesuniversitetet ordnar en konferens om digitala rättigheter 28-29 oktober i Tromsö med rubriken Med rett til å dele.

Konferensen fokuserar på följande frågor:
  • När får man använda andras material?
  • Vem äger lärresurser - läraren som har utvecklat dem eller arbetsgivaren?
  • Hur kan man skydda sitt eget material mot missbruk?
  • Var finns fritt tillgängligt material?

Inga kommentarer: