fredag 4 september 2009

Högskolan i Borås har en kurs för bloggare

Nu finns det en kurs om bloggande! Vid Högskolan i Borås kan du läsa Bloggens teori och praktik 7,5 hp under hösten och kursen går helt på distans. Kanske lite sent att anmäla sig till höstens kurs men förhoppningsvis kommer flera omgånger.

Så här beskrivs kursen:
- Kursen fokuserar på bloggens innehåll, estetik och praktik. Bloggen behandlas både som egen ny genre och som ett sätt att modifiera och utmana äldre genrer. Du får lära dig hur bloggande kan användas som ett verktyg för professionell informationsspridning och kommunikation i olika sammanhang och för skilda syften. Kursen behandlar både bakomliggande teknik och hur du producerar text och grafiskt material anpassat för olika sammanhang.

Inga kommentarer: