onsdag 28 oktober 2009

Hinder mot förändring

Kanadensare Tony Bates skriver en mycket intressant trepartsartikel om varför högre utbildning har problem med att fullt implementera IKT i sina utbildningar.

Han menar att de stora akademiska universiteten inte behöver ändra på sin modell eftersom de riktar sig mot eliten och erbjuder en utbildning som ger status och inflytande. De mindre lärosäten å andra sidan bör inte försöka konkurrera med de stora och bör inse att de måste anpassa sig bättre till nya utbildningsformer.

Han anser att staten har en stor roll att spela om högre utbildning ska förändras. Bara genom tydliga initiativ uppifrån kan betydelsefulla förändringar ske. Inom lärosätet finns det en för splittrad struktur för att kunna driva genom stora förändringar utan tryck utifrån.

- One reason for this is that decision-making is deliberately dispersed in universities. The autonomy of the individual faculty member, and the view that senior academic administrators are there to serve the needs as much of the faculty as the students, means that it is difficult to make decisions for radical change. The demand has to come from the professors themselves, and we have seen that what they want is the traditional, elite model. There are then no real incentives for change, either internally or externally, and few power levers to bring about such change.

Se artikeln, Using technology to improve the cost-effectiveness of the academy:
Del 1

Del 2

Del 3

Inga kommentarer: