fredag 9 oktober 2009

Översättning på nätet - människa eller maskin?

Det finns nu flera verktyg för att kunna översätta webbsidor. De kan inte jämföras med en professionell översättares arbete men i många fall får du en ungefärlig översättning så att du kan förstå texten. Google har förstås Google Translate som kan hantera cirka 50 olika språk. Men nu, enligt en artikel hos CNN (Who's the better translator: Machines or Humans?), kommer Facebook med ett intressant alternativ som bygger på samarbete mellan hundratals frivilliga översättare runt om i världen (se Facebook Translations). Flera översättare kan samarbeta kring ett uppdrag och det finns tydligen stöd för många mindre språk, särskilt europeiska.

Inga kommentarer: