söndag 4 oktober 2009

Forskarkonferens om internet

Internet har blivit en viktig del i samhällslivet och i människors vardagsliv. Det har medfört att Internet idag studeras, utifrån olika perspektiv, inom en rad olika ämnesområden bland samhällsvetare, humanister, beteendevetare, medicinare, tekniker och många flera. Kunskaperna är uppsplittrade och överblicken saknas. Det medför att det finns ett behov av ett svenskt forum för tvärvetenskapliga kontakter och för utbyte av kunskaper och erfarenheter om Internets användning och påverkan på individen och samhället. Till följd av detta anordnas forskarkonferensen Internetforskning.se i anknytning till Internetdagarna i Stockholm i början av november.

Konferensen riktar sig till svenska akademiker som studerar olika aspekter av Internets utveckling i samhället. Temat är Internets påverkan på individ och samhälle.

Tid: Onsdagen den 4 november 2009, kl 9.30-17.15
Plats:
Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12-13

Photo: www.pixgallery.com © Anders Andarve

Inga kommentarer: