onsdag 9 februari 2011

Biblioteksdagarna 2011 i Visby

Biblioteksdagarna 2011 är en viktig mötesplats för alla som arbetar med biblioteksfrågor och i år har man valt Visby som konferensort.  Konferensen börjar kl. 13.30 onsdagen den 11 maj och avslutas kl 12.45 fredagen den 13 maj. Under tre dagar får du vara med på inspirerande föreläsningar, diskussioner, seminarier, studiebesök och utflykter. Konferensen kommer att ha aktiviteter på 3 ställen: Wisby Strand, Visby, Almedalsbiblioteket och Högskolan på Gotland.

- Biblioteken erbjuder fri tillgång till information och kunskap och de är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Den pågående och omfattande förändringen av informationssamhället försätter biblioteken i brytpunkten mellan det ständiga flödet i en digital och global värld och den mer konstanta berättelsen på papper mellan två pärmar.

Läs mer: Biblioteksdagarna 2011

Inga kommentarer: