onsdag 16 februari 2011

För lite utrymme för bildning i skolan

Anthropology of State Societies by vasta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  vasta 

Går det över huvud taget att föra frågan om bildning i ett samhälle där förväntningar på kunskap är att den tydligt ska gå att mäta och där utbildningssystemet i allt högre grad utgår från ekonomiska premisser? I en ny doktorsavhandling i pedagogik har Mikael Segolsson (Högskolan i Jönköping) studerat begreppet lärande med bildningstanken som utgångspunkt. (läs pressmeddelandet från Högskolan i Jönköping)

Skolan fokuserar allt för mycket på mätbara mål och resultat och behöver tänka bredare på bildning i stort. Den resultatinriktade fokuseringen begränsar kreativiteten hos lärare och elever menar han. Man bör i stället tänka i termer av en bildande utbildning.

Enligt Segolsson:
- Den ensidiga och rationalistiska fokuseringen på mål och resultat i den svenska skolan har medfört att kunskapens giltighet många gånger avgörs genom frågor om vad den tjänar till, om den är mätbar eller om den är ekonomiskt effektiv. 


Källa: Högskolan i Jönköping.

Inga kommentarer: