måndag 7 februari 2011

Vad innebär öppna digitala lärresurser för studenters lärande och utbildningens utformning?

Hur kan man arbeta med digitala lärresurser? Hur utformar man en kurs som innehåller öppna digitala lärresurser och vilket pedagogiskt värde finns med att använda digitala lärresurser? Hur ser studenter på digitala lärresurser? Vad kan digitala lärresurser innebära för studenters möjligheter för fördjupat och kollaborativt lärande?

Den 3 mars (12.15 - 16.00) hålls ett öppet seminarium vid Lunds Universitet med temat Vad innebär öppna digitala lärresurser för studenters lärande och utbildningens utformning? Seminariet ingår i projektet OER - en resurs för lärande och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitets studentkår (LUS). Seminariet sänds via Adobe Connect till Malmö Högskola, SLU (Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala) och via webben till alla intresserade.

Läs mer om seminariet (Lunds Universitet)

Inga kommentarer: