söndag 13 februari 2011

Etik och moral genom sociala medier

Följande film ger ett bra exempel på hur sociala medier kan användas i skolan. Filmen visar hur lärarna och elever på Norrevångskolan i Karlshamn använde sociala medier för att uppmuntra diskussion kring etik och moral. Ibland är det svårt att få en helt öppen diskussion i klassrummet om ämnet känns lite obekvämt för en del. Genom att lägga diskussionen på nätet i en privat grupp fick alla en chans att säga sin mening.. Här berättar både lärare och elever om sina erfarenheter, hur det är att diskutera viktiga, och ibland svåra saker, i ett forum där alla kommer till tals.

Inga kommentarer: