torsdag 3 februari 2011

Breddad rekrytering i fokus

Nätverket Include, som diskuterar övergripande frågor om breddad rekrytering inom högre utbildning, arrangerar en konferens 11-12 maj vid Malmö Högskola. Konferensen riktas mot alla som är intresserade av breddad rekrytering, likabehandling och mångfaldsfrågor.


Det preliminära programmet innehåller bland annat:
  • att undervisa i heterogena studentgrupper
  • internationalisering
  • validering/reell kompetens
  • studenters skrivande
  • förändringar i antagning
Läs mer om konferensen.

Källa: LearningNet.

Inga kommentarer: