onsdag 9 februari 2011

Virtuellt campus på KTH

När studenter är spridda över hela landet och även internationellt blir universitetets webb den gemensamma samlingsplatsen. Via lärosätets webb samlas campus- och distansstudenter, fast personal och gästlärare samt externa projektmedlemmar. Webbplatsen blir då en mötesplats för diskussion, support, lärande och samarbete och det är viktigt att baka in dessa funktioner på ett attraktivt och engagerande sätt.

KTH har tagit täten i denna utveckling genom lanseringen av KTH Social, en arena för alla studenter och personal att träffas och diskutera. KTH Social ger alla möjlighet att delta i och starta egna diskussionsgrupper för att diskutera kurser, studiefrågor och projektidéer. Diskussionerna kan ses av alla men du måste ha ett KTH-konto för att delta. Diskussioner som tidigare ägde rum i lösenordsskyddade lärplattform syns nu utåt och även studenter som läser andra kurser kan delta.

Satsningen ingår i ett omfattande projekt på KTH som heter Virtuellt Campus.

Inga kommentarer: