torsdag 24 februari 2011

Digital kompetens på lågstadiet

Dagens barn ser datorer och nätet som självklarheter och därför är det helt naturligt att de använder datorer redan i första klass. Följande video visar hur en amerikansk skola, Audubon Park Elementary School i Orlando, Florida, har bytt ut papper och pennor mot smartboards och bärbara datorer. Delstaten satsar på att gå över till digitala lärresurser senast 2015 och en kraftig minskning av pappersförbrukning.

Satsningen kostar en hel del förstås, inte minst i kompetensutveckling för lärarna men alternativet är att skolan riskerar tappa relevans för barnen. Enligt en rektor i Orlando:

- We're facing an engagement crisis with our teenagers that is just out of control. They've changed; we haven't.

Läs mer i artikeln, Digital learning: The future is now, but change is slow (Orlando Sentinel)

 

2 kommentarer:

Tom sa...

Men de sitter fortfarande på precis samma sätt som för 150 år sedan - i sina bänkar, två och två vända framåt. Frågan är om detta är en verklig förändring av undervisningen, eller om det bara är ett teknikskifte, som en övergång från griffeltavla till papper...
Lärande 1.0 men vi behöver lärande 2.0...
Tom

Alastair Creelman sa...

Håller med dig Tom men kanske ett steg i rätt riktning i alla fall. Vi är alldeles för låsta i klassrumsmodellen och har svårt att tänka sig andra strukturer.