torsdag 3 februari 2011

Diigo-guide för lärare

Diigo är ett verktyg för att samla bokmärken och skapa nätverk (s k social bookmarking). Meningen är att du kan samla på ett ställe alla dina bokmärken på intressanta artiklar, rapporter, nyheter, filmer så att du kommer åt din samling varifrån som helst. Det används mycket av lärare och forskare för att skapa nätverk kring ett ämne eller forskningsområde. Man kan lätt skapa en gemensam länklista för ett projekt, klass eller lärarlag.

Diigo ger också stora möjligheter i klassrummet och nu finns det en webbplats, Student learning with Diigo, där du kan lära dig mer om verktyget och hur du bäst använder det i din undervisning. Denna webbplats har goda exempel och tips i form av filmer och instruktioner samt diskussionsforum och lektionsplaner.

Inga kommentarer: