tisdag 1 februari 2011

Norsk guide om nätlärande

Norska NFF (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) har nyligen släppt en interaktiv guide om nätlärande, Nettlærerguiden. Guiden riktar sig till alla som arbetar med utbildning på nätet. Den är fortfarande en betaversion och vidareutveckling pågår.

Lärare möter nya förväntningar från studenter och arbetsgivare. Nya verktyg och metoder krävs och med dem kommer nya pedagogiska och metodiska utmaningar. Guiden ska hjälpa läraren hitta sin egen nivå inom nätbaserad utbildning.

- Vi ønsker å utvikle det profesjonelle aspektet omkring nettlærerrollen. Vi ønsker å bevisstgjøre den enkelte nettlærer og tydeliggjøre de spesifikke kvaliteter og kompetanser som kreves ..... Vi ønsker å utvikle verktøy til hjelp for nettlæreren og for bedriften/nettskolen der han/hun er ansatt. Vi ser også dette i sammenheng med de reviderte kvalitetsnormene for nettbasert utdanning, og vil knytte verktøyene sammen på nett.

NFF har även en förhoppning om att initiativet kan vidareutvecklas till ett nordiskt/baltiskt projekt där man tar fram guider på olika språk men med samma budskap och upplägg.

Inga kommentarer: