tisdag 1 februari 2011

Framtidens lärande


Konferensen Framtidens Lärande 2011 (19-20 maj) på Nacka Strand är en viktig mötesplats för alla som bryr sig om IT i skolan. Här samlas tusentalet deltagare från hela landet för diskussion och inspiration, demonstrationer och erfarenhetsutbyten. Keynotes, inspirationsmöten, utställningar, idémarknad, skolbesök, frukostmöten mm. Redan 18 maj kan man vara med på ett flertal inspirerande studiebesök, seminarier och TeachMeet.

Framtidens lärande – här och nu koordineras av Stiftelsen DIU och medarrangör är Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten/SPSM, Sveriges Kommuner och Landsting/SKL, Internationella Programkontoret/IPK.

Inga kommentarer: