lördag 26 februari 2011

UR chef kräver fri spridning

Utbildningsradions VD Erik Fichtelius vill kunna sprida alla UR program gratis på nätet utan upphovsrättsliga problem. I en debattartikel på DN (Lös upphovsrätten och släpp UR-programmen fria) menar han att utbildningsprogram som har betalats med statliga medel ska inte ligga bakom lösenord och bör kunna ses och användas av alla, i synnerhet skolor och högskolor. Han nämner Creative Commons som en möjlig lösning där användningsvillkoren för en film står klart och tydligt. UR vill att så många som möjligt ska kunna se alla filmer och höra alla radioprogram men upphovsrättsliga frågor är ett stort hinder idag och måste ses över.

- Upphovsrätten måste lösas! Författare, skådespelare, musiker och programmakare har rätt att få betalt. Men i fram­tiden, om inte redan nu, måste vi förstå att deras verk kommer att distribueras i ett annat universum än etersänd gammel-tv och gammelradio. Jag är inte så oroad över att det finns kommersiella medie- eller läromedelsföretag som tjänar pengar. Jag är mer bekymrad över hur vi i en helt ny digital värld ska nå ut med de program folket redan betalt för.

URs framtid, menar Fichtelius, är att dela med sig och erbjuda bra service; att erbjuda ”service to the public” och inte bara gammal public service.

1 kommentar:

charlotta wasteson sa...

Du tar upp en viktig fråga, särskilt för oss som arbetar i skolans värld! Tack!