måndag 28 februari 2011

Föstärkt verklighet inom utbildning

Förstärkt verklighet (Augmented Reality - AR) har lyfts fram av bland annat Horizon Report som en teknik på frammarsch inom utbildning. Tekniken använder GPS och positionsbaserade tjänster för att kunna lägga in information på mobilens skärm när du pekar den mot, till exempel, en byggnad eller objekt. Du kan redan nu prova AR-applikationer som visar information om en restaurang när du pekar mobilen mot den. Hur kan denna teknik användas inom utbildning? Denna presentation ger dig bakgrund om AR samt flera exempel på tillämpningar inom utbildning. Varje bild har ett ljudspår, klicka bara fram bildspelet för att fortsätta presentationen.

Inga kommentarer: