måndag 29 augusti 2011

Crowdfunding - social finansiering

Massive Audience by sunxez, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  sunxez 

En artikel i DIK Forum, Frustration födde idéer, beskriver hur konsthallskurator Daniel Daboczy startade det sociala nätverket FundedByMe. Idéen med sajten är att muséer, bibliotek, teatrar eller individer med bra idéer kan lägga ut sina projekt och beskriva vad de behöver hjälp med. Sedan kan frivilliga ställa upp med pengar till projektet eller löfte om hjälp i form av lokal, tjänster mm.

Genom att göra projektet socialt blir publiken inblandad från första början och känner sig delaktiga hela vägen. Enligt Daniel Daboczy:

– Publiken får en enorm tillfredsställelse av att gå på en utställning eller en föreläsning som man själv har hjälpt till med. Vi lever i en tid där det levereras färdiga produkter till oss, medan vi som individer egentligen vill vara delaktiga i något större. Vi vill känna tillhörighet, känna att den här föreställningen, den här utställningen, har jag kunskap om och är delaktig i. Tendensen är att man är beredd att betala extra för känslan av delaktighet.

Det är lättare att kunna satsa på inköp och investeringar om man vet att publiken är villiga att bidra.

- Exempel? Ett vokalband ville ut på turné till Belgrad. Lockbetet bestod i en privat spelning, vilket renderade i 5 000 kronor, sajtens största donation hittills från en enskild donator. Det blev en spelning på dennes bröllop.

Sedan starten i mars har över 100 projekt kommit igång via FundedByMe och över 360 000 kronor har samlats in.

Läs mer i artikeln Frustration födde idéer.

Inga kommentarer: