fredag 19 augusti 2011

Utbildning utan skola

Making a lapbook by Andrea_R, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Andrea_R 

I USA finns det en växande rörelse som inte tror på det traditionella skolsystemet och väljer därför att låta sina barn utbilda sig hemma, ofta ihop med likasinnade. Homeschooling har funnits väldigt länge men nu finns det ytterligare ett begrepp, unschooling. Cirka 2 miljoner barn i USA får sin utbildning hemma och 10% tillhör unschooling.

En artikel från CNN, Unschoolers learn what they want when they want, beskriver hur barnen lär sig utifrån sina egna intressen utan läroplan, kursböcker och framför allt utan examination. Unschooling baseras på John Holts bok från 1964, How Children Fail, som reagerade mot skolans strömlinjeformning och fabriksmentalitet och pekade mot ett alternativ där barnen fick välja fritt vad de behövde lära sig.

Artikeln berättar om barn som går i Sudbury Valley School, en sådan unschool, där eleverna får arbeta som de vill, ibland i grupper, ibland ensamma med vuxna som mentorer och stöd, inte som lärare. Kritiker menar att sådana barn får det svårt när de börjar "i verkligheten" på högskolan men enligt artikeln har unschoolers höga betyg när de börjar läsa.

Inga kommentarer: