onsdag 24 augusti 2011

Next Generation Learning Conference 2012

 
Den 21-23 februari 2012 arrangerar Högskolan Dalarna i samarbete med KTH Next Generation Learning Conference, en nordisk konferens om den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande. Konferensen välkomnar såväl utvecklingsprojekt som forskningsprojekt inom ramen för nästa generations lärande.

Är du intresserad av någon eller flera av rubrikerna nedan så är detta en konferens du inte får missa.

Konferensrubriker
·  Mobility and learning
·  Self-paced learning and open educational resources
·  Information-tools and knowledge processes
·  New knowledge processes within the working life
·  Web-based higher education
·  Collaborative learning
·  Learning environments and the modern school

Skicka in ditt bidrag!
Skicka in ditt bidrag till konferensen innan den 15:e september, du finner formuläret på www.du.se/ngl2012/Callforpapers

Anmäl dig!
Anmälan till konferensen öppnar till helgen, säkerställ att du får en plats på Next Generation Learning Conference genom att hålla utkik efter anmälningsformuläret på www.du.se/ngl2012

För uppdaterad information om konferensen, vänligen besök hemsidan, www.du.se/ngl2012.

Källa: Pressmeddelande, Högskolan i Dalarna.

Inga kommentarer: