fredag 19 augusti 2011

Film om framtidens skola

Köpings kommun har nyligen gjort en mycket bra film som beskriver hur IT och digital kompetens ska integreras i skolan. Skolledare, lärare och elever berättar om hur de ser på nätbaserat lärande och vilka möjligheter som finns idag att bryta ner klassrumsväggarna. Källkritik och informationssökning tas också upp som nyckelkompetenser.

Alla elever i Köping har sedan ett år egna datorer i skolan och filmen visar hur skolorna arbetar med digital kompetens.

- Istället för att skriva en traditionell IT-plan så gjorde vi en film om hur vi vill arbeta i framtiden och vår vision, säger Anders Olsson, projektledare.

Läs mer (Köpings kommun).

Inga kommentarer: