onsdag 17 augusti 2011

Ny guide till öppna lärresurser

UNESCO och Commonwealth of Learning har tagit fram en utmärkt guide till öppna digitala lärresurser och hur de kan användas i undervisning inom skola, högskola och vuxenutbildning. Guiden heter helt enkelt A basic guide to open educational resources (OER) och du kan läsa den direkt i nedanstående ruta (klicka på rutan för att få helskärm) eller ladda ner den som PDF-fil.

Guiden består av 3 delar. Del 1 ger svar på de vanligaste grundläggande frågorna kring OER och fungerar som en introduktion till området för nybörjare. Del 2 analyserar de viktigaste frågorna kring OER för den som är mer insatt i ämnet och del 3 ger statistik, forskningsresultat mm.

Läs mer om guiden (Commonwealth of learning).

Inga kommentarer: